Dobrodošli, Gost. Molim te uloguj se.
FORUM IPG
27.05.2017 u 08:04:17
Vesti:


Stranice: 1
Извори за историју старог века (pročitano 6519 puta)
Kallimero
Full Member
***


GNU/Linux rocks

Poruke: 211
pol: male
Извори за историју старог века
13.01.2006 u 16:07:31
 
Ево литературе из Старог Века :
 
Извори
Стари исток
 
    * Gilgameš, Sumersko-vavilonski ep (prevod, s modernog jezika, S. Preprek), Sarajevo 1961.
    * Законик Хамурабиа вавилонског краља (превод, с модерног језика, Ч. Марковић), Београд, 1925.
    * Из Библије: Прва и Друга књига о царевима, књиге пророка Јездре, Исаије, Данила и Јоне
    * Херодотова историја i-iv (превод М. Арсенића), Нови Сад 1959. и 1988.
    * Plutarh, Usporedni životopisi: Artakserso (prevod Z. Dukat), Zagreb 1989.
 
Грчка
 
    * Хомерова Илијада ( i, ii, ix, x, xvi, xvii, xxii, xxiv ) и Одисеја ( i-iii, vi, viii, xi, xii, xvi, xxii, xxiii ) у преводима Т. Маретића и М. Ђурића (више издања)
    * Hesiod, Poslovi i dani (prevod A. Bazale), Zagreb 1970.
    * Hesiod, Teogonija (prevod B. Glavičić), Sarajevo 1975.
    * Херодотова историја v-ix (превод М. Арсенића), Нови Сад, 1959. и 1988
    * Тукидид, Пелопонески рат (преводу Д. Обрадовић), Београд 1999. (постоји и превод С. Телара, Zagreb 1957.)
    * Аристофан, Облакиње, Птице (превод Н. Ђурића), Београд 1963.
    * Ксенофонт, Хеленска историја i, ii, iv (превод М. Душанић), Нови Сад 1980.
    * Platon, Država, ii-v (prevod A. Vihlara), Beograd 1957.
    * Platon, Zakoni, iii, v, vi (prevod v. Gortana), Zagreb, 1957.
    * Aristotel, Politika, vii, viii (prevod Lj. Stanojević-Crepajac), Beograd 1960.
    * Демостен, Прва, Друга и Трећа филипика, Прва олинтска беседа, Беседа за венац (превод Ј. Туромана), Београд, 1912. (може се користити и превод С. Сенца, Demostenovi izabrani govori, Zagreb 1914 2 )
    * Plutarh, Usporedni životopisi: Likurg, Solon, Perikle, Alkibijad, Pelopida, Demosten, Aleksandar, Pir, Agis i Klomen (prevod Z. Dukat), Zagreb 1989. Неке од ових биографија могу се наћи у преводу М. Ђурића (једно од издања: Плутарх, Славни ликови антике, Нови Сад 1978.)
    * Корнелије Непот, Књига о одличним војсковођама туђих народа (преовд м. Мајзнер) Београд 1926 2
    * Arijan, Aleksandrova vojna (prevod M. Stahuljak), Zagreb 1952.
    * Диодор са Сицилије, Историјска библиотека, xviii, xix (превод М. Рицл), Нови Сад 1988.
    * Полибије, Историје, iv (превод М. Рицл), Нови Сад 1988.
    * Паусанија, Опис Хеладе i, x (превод Љ. Вуличевић и З. Тодоровић), Нови Сад 1994. (Паусанијино дело превео је и У. Пасини, Vodič po Heladi, Split 1989.)
    * Историја старих Грка до смрти Александра Македонског у одабраним изворима (превод М. Ђурић), Београд 1965.
 
Рим
 
    * Ливије, Историја Рима од оснивања града, i-v (превод М. Мирковић), Београд 1991.
    * Полибије, Историје, iii, iv (превод М. Рицл) Нови Сад 1988.
    * Салустије, Југуртин рат, (превод Л. Перовић), Београд 1913.
    * Цицерон, Беседа за Милона (превод В. Недељковића), Нови Сад 1988.
    * Цицерон, Закони III (превод Б. Маневић-Шијачки), Београд 2002.
    * Цицерон, Држава II (превод б. Маневић-Шијачки), Београд 2002.
    * Цезар, Галски рат и Грађански рат (превод А. Тузлић). Ове Цезарове коментар превео је и Т. Смердл (Cezar, Moji ratovi, Zagreb 1972).
    * Апијан, Римски грађански ратови, (превод Б. Стевановић), Београд 1967.
    * Plutarh, Usporedni životopisi: Gaj i Tiberije Grah, Marije, Pompej, Ciceron, Cezar, Antonije (prevod Z. Dukat), Zagreb 1989. Неке од ових биографија могу се прочитати и у преводу М. Ђурића (Плутарх, Славни ликови антике, Нови Сад 1978.)
    * Dela božanskog Avgusta (prevod S. Ferjančić), Beograd 2000.
    * Енејида Публија Вергилија Марона (превод Н. Вулића) Београд 1907-1908 (у два тома). Постоји и превод М. Атанасијевића, Бергилије, Енеида, Београд 1964.
    * Svetonije, Povijest dvanaest rimskih careva: Cezar, Avgust, Klaudije, Vespazijan i Domicijan (prevod S. Hosu), Rijeka 1975.
    * Тита Макција Плаута Одабране комедије: Хвалисави војник (превод В. Чајкановић), Београд 1923.
    * Тацит, Анали (превод Љ. Црепајац), Београд 1964.
    * Tacit, Historije (prevod J. Miklić), Zagreb 1987.
    * Јосиф Флавије, Јудејски рат i, vii (превод Д. Глумца), Београд 1967.
    * Плиније Млађи, Писма i 20, iii 8, x 1-121 (превод А. Вихлар), Београд 1998.
    * Амијан Марцелин, Историја xx-xxv (превод М. Милин), Београд 1998.
 
 
 
Vrati se na vrh
 
 

"The box said 'Windows XP or better', so I installed GNU/Linux"
WWW 313255736   IP Logovan
Kallimero
Full Member
***


GNU/Linux rocks

Poruke: 211
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #1 - 13.01.2006 u 16:08:40
 
Уџбеници:
 
    * V. V. Struve, D. P. Kalistov, Stara Grčka, Sarajevo 1962.
    * A.B. Ranovič, Helenizam i njegova istorijska uloga, Sarajevo 1962.
    * Dž. Čedvik, Mikenski svet, Beograd 1980.
    * H. Kreisig, Povijest helenizma, Zagreb 1987.
    * F. Papazoglu, Istorija helenizma. Vladavina Aleksandra Velikog. Doba dijadoha, Beograd 1995.
    * Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд 1951. (више пута прештампано)
    * В. И. Авдијев, Историја старог истока, Београд 1952.
    * С. И. Коваљов, Стари Исток, Београд 1972.
    * М. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1972.
    * A. Lesky, Povijest grčke književnosti, Zagreb 2001.
    * М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1963.
 
Приручници
 
    * A. Musić, N. Majnarić, Nacrt grčkih i rimskih starina, Zagreb (više izdanja)
    * Д. Срејовић, А. Цремановић, Речник грчке и римске митологије, Београд 1979.
    * М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1990.
    * Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света (приредили Џ. Бодман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999.
    * Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бодман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999.
    * P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
    * M. J. Matje, Staroegipatski mitovi, Sarajevo 1963.
    * М. Ђурић, Историја хеленске етике, Београд 1976.
    * R. Grevs, Grčki mitovi, Beograd 1969.
    * V. Janković, Imenik klasične starine, Beograd 1996 2.
    * P. Lisičar, Grci i Rimljani, Zagreb 1971.
    * Историја српског народа I (М. Мирковић, Римско освајање и организација римске власти, стр. 66-76, Економско-социјални развој у веку, стр. 77-88, Централне балканске области у доба позног царства, стр. 89-105), Београд, 1981.
    * Историја Црне Горе I (Д. и М. Гарашанин, глава III: Црна Гора у освит писане историје; исти, глава IV: Црна Гора у доба Римског Царства, само до стр. 239), Титоград, 1967.
Vrati se na vrh
 
 

"The box said 'Windows XP or better', so I installed GNU/Linux"
WWW 313255736   IP Logovan
Kallimero
Full Member
***


GNU/Linux rocks

Poruke: 211
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #2 - 13.01.2006 u 16:09:31
 
Дела модерне историографије
 
    * J. Burkhart, Povest grčke kulture I-IV, Novi Sad 1992.
    * Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Нови Сад 2002.
    * A. Stipčević, Iliri, Zagreb 1989.
    * M. Delkur, Delfijsko proročište, Novi Sad 1992.
    * Z. Dukat, Homersko pitanje, Zagreb 1988.
    * Ž. Dimezil, Drevna rimska religija, Novi Sad 1997.
    * E. Rode, Psyche. Kult duše i vera u besmrtnost kod Grka, Novi Sad 1991.
    * H. D. Kito, Grci, Novi Sad 1963.
    * R. Falselier, Grčka u doba Perikla, Zagreb 1978.
    * Б. Чајкановић, Вергилије и његови савременици, Београд 1930.
    * Ž. Karkopino, Rim u razdoblju najvišeg uspona Carstva, Zagreb 1981.
    * V. Ceram, Bogovi, grobovi i učenjaci, Zagreb 1966.
    * K. Konteno, Babilon i Asirija, Zagreb 1978.
    * S. N. Kramer, Historija počinje u Sumeru, Zagreb 1966.
    * P. Monte, Egipat u doba Ramzesa, Zagreb 1978.
    * V. Zamarovski, Tajne carstva Hetita, Zagreb 1965.
    * Ф. де Куланж, Античка држава, Београд 1956.
    * M. Mirković, Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji, Beograd 1968.
    * П. Петровић, Ниш у античко доба, Београд 1999 2
    * Е. Чершков, Римаљани на Косову и Метохији, Београд 1969.
    * Dž. Baken, Imperator Avgust, Subotica-Beograd 1969.
    * Б. Гавела, Уметност класичне грчке, Нови Сад 1963.
    * М. Ђурић, Платонова Академија и њен политички рад, Београд 1960.
    * F. Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1969.
    * Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје 1957.
    * Историја приватног живота 1: Од Римског Царства до 1000. године (приредили Ф. Аријес и Ж. Диби), Београд 2000. (до 352. стр.)
 
После кажу лако је  Grin Grin
Vrati se na vrh
 
 

"The box said 'Windows XP or better', so I installed GNU/Linux"
WWW 313255736   IP Logovan
Apstrakcija
God Member
*****


БОГ КРАЉ ДОМАЋИН!

Poruke: 1226
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #3 - 13.01.2006 u 16:56:27
 

Svaka ti čast, meni se već vrti u glavi od ovolike literature!  Shocked
Vrati se na vrh
 
 

С вером у Бога - За Краља и Отаџбину!
  IP Logovan
Kallimero
Full Member
***


GNU/Linux rocks

Poruke: 211
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #4 - 05.04.2006 u 19:47:47
 
За оне од вас које интересује Стари Век ево одличног линка на којем можете читати Тацитове Анале,Историје,Германију и друга дела :
http://www.sacred-texts.com/cla/tac/index.htm
 
За оне који више воле стил ближи масама ту је Гај Светоније Транвил и његових 12 Римских Царева:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/home.html
 
Полибија можете читати овде :
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/home.html
 
Дела Тита Ливија се налазе na овом линку :
http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae00.html
 
Плутарх и Упоредни животописи су овде :
http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae00.html
 
Википедија је чудо  Cheesy
Vrati se na vrh
 
 

"The box said 'Windows XP or better', so I installed GNU/Linux"
WWW 313255736   IP Logovan
Falcon
God Member
*****


"Primigenijo!
 Ubijte ih sve i
zapalite Rim!"

Poruke: 8057
pol: female
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #5 - 05.04.2006 u 20:23:45
 
Quote:
За оне који више воле стил ближи масама ту је Гај Светоније Транвил и његових 12 Римских Царева: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/home.html

 
od kad si mi onda preporucio tu knjigu ja je uporno trazim po svim knjizarama
 
i nema
 
ni plato nema...
 
 
Vrati se na vrh
 
 

Nihil est annis beatum - Ništa nije brže od godina. Ovidije
jelena_lena2002   IP Logovan
Apstrakcija
God Member
*****


БОГ КРАЉ ДОМАЋИН!

Poruke: 1226
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #6 - 05.04.2006 u 21:10:42
 

Tico, ajd sa mnom u narodnu, povedi Miću i Aciku, oni će se lepo igraju a ti ćeš taman uz intelekt da mi označavaš mete....  Cool
 
hehehe...
 
kaži da nisam praktičan....  Wink
Vrati se na vrh
 
 

С вером у Бога - За Краља и Отаџбину!
  IP Logovan
Kallimero
Full Member
***


GNU/Linux rocks

Poruke: 211
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #7 - 09.04.2006 u 16:49:38
 
Фалкон ниси тражила на правом месту (код мене).
 
Гај Светоније Транквил Нерон  
26 :
"Обест,похоту,расипност,лакомост и окрутност показивао је у прво време само постепено и прикривено и као да се ради о младалачкој заблуди а ипак тако да нико није сумњао да су то грешке његове нарави а не његовог животног доба.Чим би се смрачил одмах би добрабио капу или шубару па залазио у кафане и скитао по улицама правећи шале што није увек пролазило без опасних изгреда јер је имао навику млатити људе који су се враћали са гозби а оне који би му се опирали би рањавао и загњуривао у канале а уз то је знао проваљивати у радње и пљачкати их.У својој палати је направио  Собу у којој је плен продавао на аукцији а добијену своту би разделио и трошио.У таквим је окршајима често долазио у опасност да изгуби очи или чак живот.Тако га је на пример неки човек сенаторског сталежа чију је жену хтео загрлити избио на мртво име.Стога у то доба никада није излаио у јавност без војничких трибуна који су га из далека неприметно следили.
И дању се потајно у затвореној нисиљци дао носити у позориште где је са горњег спрата позорнице учествовао у представама било како гледалац или као учесник.Кад је дошло до песничења у којем се све решавало шакама и комадима клупа није се устручавао да баца комаде клупа у народ и том приликом је тешко ранио неког претора у главу"
27 :
"Али како су његове погрешке мало помало преузимале маха он је све више напуштао тајновитост и све мање је марио за претварање и упустио се јавно у све веће и веће грешке.Гозбе је продужавао од поднева до поноћи при чему се освежавао топлим или у лето хладним купкама.Гостило се каткад и вани у Наумахији коју би у ту сврху оградио или на Мартовом пољу или у Великом Цирку а послуживале су блуднице и плесачице из целог града.Кад год је пловио Тибером у Остију или пловио око Бајског залива уређивале су се на одређеним тачкама точионице где су послуживале госпође које су играле улогу крчмарица и позивале Нерона да пристане сад овде сад онде.Одлазио је и на гозбе својих пријатеља.Једног од њих је гозба са дијадемама коштала четири милиона сестерција а другога гозба са ружиним мирисима нешто више."
Vrati se na vrh
 
 

"The box said 'Windows XP or better', so I installed GNU/Linux"
WWW 313255736   IP Logovan
Falcon
God Member
*****


"Primigenijo!
 Ubijte ih sve i
zapalite Rim!"

Poruke: 8057
pol: female
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #8 - 09.04.2006 u 20:17:01
 
Sad trazim, imas primerak viska?  
 
Vrati se na vrh
 
 

Nihil est annis beatum - Ništa nije brže od godina. Ovidije
jelena_lena2002   IP Logovan
Kallimero
Full Member
***


GNU/Linux rocks

Poruke: 211
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #9 - 09.04.2006 u 21:38:28
 
Наравно да имам дело али ми није вишак.Могу да ти позајмим да прочиташ.
Vrati se na vrh
 
 

"The box said 'Windows XP or better', so I installed GNU/Linux"
WWW 313255736   IP Logovan
Falcon
God Member
*****


"Primigenijo!
 Ubijte ih sve i
zapalite Rim!"

Poruke: 8057
pol: female
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #10 - 10.04.2006 u 16:41:18
 
Kad kupujem dela iz tog perioda moram duplo, tata mi otima iz ruku  Smiley
dakle moracu i njemu da dam da procita
 
Hvala ti
Vrati se na vrh
 
 

Nihil est annis beatum - Ništa nije brže od godina. Ovidije
jelena_lena2002   IP Logovan
Kallimero
Full Member
***


GNU/Linux rocks

Poruke: 211
pol: male
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #11 - 10.04.2006 u 16:59:51
 
Договорено кад ћеш да преузмеш "12 римских царева" ?
Vrati se na vrh
 
 

"The box said 'Windows XP or better', so I installed GNU/Linux"
WWW 313255736   IP Logovan
Falcon
God Member
*****


"Primigenijo!
 Ubijte ih sve i
zapalite Rim!"

Poruke: 8057
pol: female
Re: Извори за историју старог века
Odgovor #12 - 10.04.2006 u 17:03:53
 
Ajde dogovor na pp
Vrati se na vrh
 
 

Nihil est annis beatum - Ništa nije brže od godina. Ovidije
jelena_lena2002   IP Logovan
Stranice: 1


Podržavamo softver otvorenog koda (open source).
Forum AMFITEATAR » je baziran na YaBB 2.1 softveru otvorenog koda.
© 2000-2008. Sva prava zadržana.

Hosted by Psimetrics.

Valid XHTML Valid CSS Powered by Perl Source Forge