About

Tạp chí khoa học Amfiteatar là chuyên trang của trường đại học Couter Plim , Bồ Đào Nha, phát hành số đầu tiên ngày 16/05/2015.

Amfiteatar được biên tập bởi giáo sư tiến sĩ sinh học Robert Hamith, cùng những học trò xuất sắc nhất của ông. Tạp chí là tài liệu chính thống đăng tải những nghiên cứu khoa học, những công bố thí nghiệm của giáo sư Hamith cùng cộng sự.

Amfiteatar được phát hành định kỳ 1 tháng 2 lần vào ngày 1 và 15 hàng tháng.